Ga voor je kussen staan en buig: weet dat dit de plek is waar de Boeddha zit. Jij bent de Boeddha, het Christusbewustzijn. Draai je om en buig naar het altaar, waardoor je je met het universum verbindt. Ga zitten; de benen gekruist. De voet van het rechterbeen rust op de dij of onderbeen van het linkerbeen. De knieën drukken in het matje, het stuitje drukt in het kussen. Deze driehoek is de basis van waaruit je zit. Stevig geaard. Vanuit het stuitje  en naar voren gekanteld bekken bouwt zich de ruggengraat in rechte lijn op in recht gestapelde wervels, de wervels van de nek in rechte lijn daarboven en het hoofd verder in rechte lijn tot de kruin en de lijn die je verder door kunt trekken verdwijnt in het centrum van het universum. De lijn die je vanuit je stuitje in je kussen kunt trekken verdwijnt in  de aarde en ooit treft deze lijn zich met de lijn die je het universum hebt ingestuurd. De kin iets ingetrokken naar de borst.  De vingers van de linkerhand rusten op de vingers van de rechterhand met de palm omhoog, de duimen raken elkaar lichtjes. De handen rusten op je dijen ter hoogte van navel. Ong. 10 cm. achter je navel is je kern, je hara.

Ga na waar je in lichaam spanning voelt: vooral in de schouders. Oren in rechte lijn boven je schouders; neus in rechte lijn boven je navel. Kijk naar je ontspannen gezichtsspieren, wenkbrauwen niet gefronst, kaakspieren ontspannen. De ogen geloken en je blik rust zonder te fixeren ongeveer een meter voor je op de grond. Het puntje van je tong tegen je verhemelte, achter de voortanden. Volledig ontspannen. Zit alsof je voor altijd zo kunt blijven zitten.

Concentreer je op de ademhaling; voel hoe de adem naar binnen stroomt.  Voel hoe je buik zich vult met levengevende lucht, voel dit tot op je bekkenbodem en als de blaasbalg van je ademhaling vol is; voel hoe de inademing overgaat in de uitademing . Adem helemaal uit,  weer gevolgd  door een nieuwe inademing. Een nieuwe stoot van leven die we zomaar krijgen.

En als onze postuur en onze ademhaling zo gevestigd is, kijken we naar onze gedachten.

Ons hoofd is een gedachte-machine die dag en nacht draait. Gedachten komen onophoudelijk, we kunnen ze niet stoppen. Wel kunnen we er voor kiezen om niet al deze gedachten die verschijnen te volgen. We kunnen de gedachten die opkomen loslaten en er niet op ingaan.  Aandacht geven aan de ademhaling is een oefenvorm: een middel om onze gedachten los te laten.

Deze manier van oefenen is onze geest leeg maken, stilte creëren en in die stilte krijgt het numineuze de gelegenheid zich te manifesteren en zich aan ons te openbaren:

WEEST BEREID, WANT GIJ KENT DAG  NOCH UUR. Oefen dus. Het kan zo maar gebeuren.

Alleen maar zitten,  er valt niets te bereiken, we hoeven niets te doen,  alleen maar overgeven, loslaten, niets vasthouden. Alles wordt ons gegeven.

Meester Dogen: "Het zazen waarover ik spreek is niet het aanleren van meditatie;

                               het is de leer van diepe vrede en echte vreugde;

                               de beoefening en de verwezenlijking van het volkomen ontwaken.

Een blad van de bodhi-boom

Kinderen vragen het vaak: waar was ik, toen ik er nog niet was?

Door het hele menselijke bestaan heeft deze vraag de mens bezig gehouden en heeft hij er ook veel antwoorden op gegeven.

Er zijn veel gebruiken, tradities, gewoonten, denkwijzen ontstaan om deze vraag te beantwoorden. Er zijn grote leraren geweest die een antwoord gegeven hebben en uit die antwoorden zijn religies en filosofieën ontstaan.

Een van deze filosofieën is het Boeddhisme. Siddharta Gautama, de grondlegger van het Boeddhisme, leefde ongeveer 2600 jaar geleden in het huidige Nepal als zoon van de regionale koning. Hij leefde in weelde maar werd ook geconfronteerd met lijden en pijn. Dit bracht hem bij de vraag naar de zin van het bestaan.

Waar komen we vandaan, waarom zijn we hier en waar gaan we heen. De kwestie van leven en sterven.

Hij vond antwoorden op deze vraag, hij formuleerde zijn leer en hij is deze gaan onderwijzen.

Zijn volgelingen hebben deze verder uitgewerkt en op papier gezet en daaruit is het Boeddhisme ontstaan.

In de loop van de geschiedenis zijn er veel richtingen binnen het Boeddhisme ontstaan die qua vorm van elkaar verschillen, maar die de leer van de Boeddha met elkaar gemeen hebben.

Een van deze richtingen is het Zen-Boeddhisme en binnen het Zen-Boeddhisme zijn ook weer meerdere scholen ontstaan.

Een van deze scholen is de soto-school waarvan meester Dogen en meester Keizan uit de 13e eeuw als grondleggers worden beschouwd.

Zen-centrum Zachte Rots volgt de traditie van de soto-school. Tijdens de oefening worden ook overeenkomsten en parallellen getrokken met de westelijke Christelijke inhouden.

Ieder die helderheid over de zin van het bestaan wil onderzoeken is van harte welkom in Zen-centrum Zachte Rots.

 

uit: IDENTITIES van Studio Take Twee. 

 

Zenmeditatie, of beter gezegd zenbeoefening, is het in stille bewegingloosheid gaan van de weg van de Boeddha. De weg die leidt naar het opheffen van het lijden. Meer nog: zenbeoefening IS het opheffen van het lijden door in de juiste lichaamshouding aandacht te geven aan onze ademhaling en onze geest tot rust te brengen door "niet te denken". D.i. onze gedachten die doorlopend verschijnen niet te volgen, maar ze los te laten. Aandacht te schenken aan de ademhaling  als oefenvorm voor het loslaten van gedachten. Denken vervangen door aandacht schenken. In de ruimte die daardoor in onze geest ontstaat  kunnen we ontvankelijk worden voor de ultieme werkelijkheid achter de waarneembare werkelijkheid. We krijgen een notie van onze Boeddha-natuur. We noemen dit: de berg op gaan. Vanaf de berg gaan we in het dagelijks leven weer terug naar "de markt", het leven van alledag. Door in al ons doen en laten aandachtig te zijn brengen we onze Boeddhanatuur of Christusbewustzijn tot uitdrukking ; worden we gevormd, wordt de diamant die we zijn geslepen, raken we verfijnd, komen we tot gelijkmoedigheid.

In de beoefening van Zazen -  alleen maar zitten -  en de Zenattitude - de aktie - hoeft niets bereikt te worden; alles is al aanwezig,   

we moeten het alleen de kans geven zich te manifesteren.

 

foto: Mayke

Een Boeddha op weg.