Het Hart van Overschrijdende Wijsheid

Bodhisattva Mededogen,

Diep in wijsheid overschrijdend,

Zag de leegte der vijf delen.

Zo vond hij verlossing.

 

Sariputra luister:

Vorm is niets leegte,

Leegte niets dan vorm.

Verschijnselen zijn ledig,

Leegte een verschijningsvorm.

Ook voelen, denken, willen en beseffen.

 

Sariputra luister:

Alles is van oorsprong leeg

En niets ontstaat er of vergaat,

En niets bevuild of onbesmet,

En niets is winst of armoe.

Daarom is er in de leegte ook

Geen vorm, gevoel, denken, wens of besef.

 

Er is geen oog, oor, neus, tong, lijf of brein,

Geen kleur, toon, geur, smaak, aanraking of voorwerp;

Ook geen zicht noch blikveld of bewustzijn,

Geen onwetendheid noch einde aan onwetendheid,

Geen ouderdom of dood.

 

Er is geen lijden en geen aanleiding tot lijden,

Ook geen einde aan het lijden en geen pad.

Men kan hier inzicht niet verwerven of verzaken.

 

Weet dan dat de Bodhisattva,

Niet gehecht aan iets bijzonders,

En gerust in wijsheid overschrijdend

Vrij is van de banden der misleiding.

 

Niets aan angsten onderhevig is verlichting hier bereikt.

Want alle Boeddha’s van verleden, heden en toekomst

In wijsheid overschrijdend,

Komen tot volmaakt ontwaken.

 

Weet dat deze wijsheid dan

De meest verheven lofzang is.

De ongekende mantra welke elke vorm van lijden wegneemt.

Zonder feil onloochenbaar is dit de hoogste wijsheid.

Weet en spreek zijn waarheid nu:[1]

 

VOORBIJ  VOORBIJ

EN OVERSCHREDEN

AL IS OVERSCHREDEN

O, WELK EEN ONTWAKEN:

AL   IS   EEN.

 

[1] Overgenomen van Zen-centrum Prasjna

Kan ji zai bo satsu. Gyo jin han-nya ha ra mi ta ji. Sho ken   go on kai ku. Do is-sai ku yaku. Sha ri shi. Shiki fu i ku. Ku fu i shiki. Shiki soku ze ku. Ku soku ze shiki. Ju so gyo shiki. Yaku bu nyo ze. Sha ri shi. Ze sho ho ku so. Fu so fu metsu. Fu ku fu jo. Fu zo fu gen. Ze ko ku shu. Mu shiki mu ju so gyo shiki. Mu gen ni bi zes-shin ni. Mu shiki sho ko mi soku ho. Mu gen kai nai shi mu i shiki kai. Mu mu myo yaku mu mu myo jin. Nai shi mu ro shi. Yaku mu ro shi jin. Mu ku shu metso do.   Mu chi yaku mu toku. I mu sho toku ko. Bo dai sat-ta. E han-nya ha ra mi ta    ko. Shin mu kei ge mu kei ge ko. Mu u ku fu. On ri is-sai ten do mu so. Ku gyo ne han. San ze sho butsu. E han-nya ha ra mi ta    ko. Toku a noku ta ra san myaku san bo dai. Ko chi han-nya ha ra mi ta. Ze dai jin su. Ze dai myo sho. Ze mu jo shu. Ze mu to do shu. No jo is-sai ku.  Shin jitsu fu ko. Ko setsu hannya  ha ra mi ta shu. Soku setsu shu watsu.

 

Gya tei, gya tei,   ha ra gya tei.

Ha ra so gya tei. Bo ji sowa ka.

Han-hya shin gyo