Zen-beoefening

Wat is Zen-beoefening?

De Boeddha formuleerde zijn leer en onderwees deze aan zijn leerlingen en meester Dogen destilleerde uit de leer van de Boeddha in de 13e eeuw de zen sotoschool.

De Boeddha sprak over het opheffen van het lijden en volgens meester Dogen is de kortste weg naar het einde van het lijden het zitten in zazen.

Beoefenen van zazen betekent een einde te maken aan alle angsten, twijfels, onzekerheden en het realiseren van duurzame gelijkmoedigheid door expressie te geven aan onze Boeddha-natuur, ons Christus-bewustzijn; aan datgene wat we in de kern al zijn: een volmaakt schepsel van een volmaakte Schepper. Door de aanklevingen die zich sinds onheuglijke tijden aan onze kern hebben vastgezet los te laten, kan onze kern weer gaan schijnen. Door het zitten in zazen worden we veranderd en deze verandering brengen we tot uitdrukking in ons dagelijks doen en laten. 

Als je buigt naar het universum buigt het universum terug

Voor wie is Zen-beoefening bedoeld

Zenbeoefening is bedoeld voor een ieder die tijdens het verblijf op de aarde serieus werk wil maken van zichzelf, zichzelf vragen wil stellen naar de zin van het bestaan en daar antwoorden op te vinden.

Zen is een richting binnen het Boeddhisme  - en de leer van alle grote leraren die voortkomen uit de Waarheid - en is bestemd voor alle bewust levende wezens.

Het Boeddhisme is een filosofie, een levenshouding; geen godsdienst of religie maar is zeker wel religieus van aard. De mens is een spiritueel wezen en heeft de opdracht de zin van het bestaan te onderzoeken. Waar komen we vandaan, waarom zijn we hier, waar naartoe zijn we onderweg. Dit is de vraag naar de zin van het leven en het sterven. We kunnen de zin van ons leven zoeken in de materie. De materiële werkelijkheid. Door zen te beoefenen kunnen we  leren zien dat er achter deze materiële werkelijkheid een grotere, niet waarneembare,  blijvende  werkelijkheid is waar echte vrede en geluk mogelijk is. Vrede en geluk die niet in een verdere toekomst ergens te bereiken zijn, maar die hier en nu mogelijk is.

Stop met het najagen van illusies; word wakker en kijk waar het bestaan om draait. Leer stil te worden, in te keren tot jezelf en ontdek dat alles wat we nodig hebben in onszelf aanwezig is.

Waar wacht je op?

 

Hoe beoefent men Zen?

De kern van de oefening is zitten in Zazen.

SHIKANTAZA. Alleen maar zitten. Niets hoeven, niets willen bereiken, alles is zoals het is, zonder oordeel. In stille bewegingloosheid.

Meditatiekussen

Ga voor je kussen staan en buig: weet dat dit de plek is waar de Boeddha zit. Jij bent de Boeddha, het Christusbewustzijn. Draai je om en buig naar het altaar, waardoor je je met het universum verbindt. Ga zitten; de benen gekruist. De voet van het rechterbeen rust op de dij of onderbeen van het linkerbeen. De knieën drukken in het matje, het stuitje drukt in het kussen. Deze driehoek is de basis van waaruit je zit. Stevig geaard. Vanuit het stuitje  en naar voren gekanteld bekken bouwt zich de ruggengraat in rechte lijn op in recht gestapelde wervels, de wervels van de nek in rechte lijn daarboven en het hoofd verder in rechte lijn tot de kruin en de lijn die je verder door kunt trekken verdwijnt in het centrum van het universum. De lijn die je vanuit je stuitje in je kussen kunt trekken verdwijnt in  de aarde en ooit treft deze lijn zich met de lijn die je het universum hebt ingestuurd. De kin iets ingetrokken naar de borst.  De vingers van de linkerhand rusten op de vingers van de rechterhand met de palm omhoog, de duimen raken elkaar lichtjes. De handen rusten op je dijen ter hoogte van navel. Ong. 10 cm. achter je navel is je kern, je hara.

Ga na waar je in lichaam spanning voelt: vooral in de schouders. Oren in rechte lijn boven je schouders; neus in rechte lijn boven je navel. Kijk naar je ontspannen gezichtsspieren, wenkbrauwen niet gefronst, kaakspieren ontspannen. De ogen geloken en je blik rust zonder te fixeren ongeveer een meter voor je op de grond. Het puntje van je tong tegen je verhemelte, achter de voortanden. Volledig ontspannen. Zit alsof je voor altijd zo kunt blijven zitten.

Concentreer je op de ademhaling; voel hoe de adem naar binnen stroomt.  Voel hoe je buik zich vult met levengevende lucht, voel dit tot op je bekkenbodem en als de blaasbalg van je ademhaling vol is; voel hoe de inademing overgaat in de uitademing . Adem helemaal uit,  weer gevolgd  door een nieuwe inademing. Een nieuwe stoot van leven die we zomaar krijgen.

En als onze postuur en onze ademhaling zo gevestigd is, kijken we naar onze gedachten.

Ons hoofd is een gedachte-machine die dag en nacht draait. Gedachten komen onophoudelijk, we kunnen ze niet stoppen. Wel kunnen we er voor kiezen om niet al deze gedachten die verschijnen te volgen. We kunnen de gedachten die opkomen loslaten en er niet op ingaan.  Aandacht geven aan de ademhaling is een oefenvorm: een middel om onze gedachten los te laten.

Deze manier van oefenen is onze geest leeg maken, stilte creëren en in die stilte krijgt het numineuze de gelegenheid zich te manifesteren en zich aan ons te openbaren:

WEEST BEREID, WANT GIJ KENT DAG  NOCH UUR. Oefen dus. Het kan zo maar gebeuren.

Alleen maar zitten,  er valt niets te bereiken, we hoeven niets te doen,  alleen maar overgeven, loslaten, niets vasthouden. Alles wordt ons gegeven.

Meester Dogen: "Het zazen waarover ik spreek is niet het aanleren van meditatie;

                               het is de leer van diepe vrede en echte vreugde;

                               de beoefening en de verwezenlijking van het volkomen ontwaken.

Een blad van de bodhi-boom